ALBERT ANKER (1831-1910)

Museum Oskar Reinhart, Winterthur (Sonderausstellung Sammlung Blocher, bis Januar 2016) und Kunsthaus Zürich (permanent).

>Fotogalerie